İzmir

Türk Toraks Derneği İzmir Şubesi Tarafından "Kistik Fibrozis Olgu Konseyi" Gerçekleştirildi

Değerli üyelerimiz, 

Türk Toraks Derneği İzmir Şubesi olarak 09.10.2018 tarihinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhittin Erel Amfisi’nde “Kistik Fibrozis Olgu Konseyi”ni yoğun bir katılımla gerçekleştirdik.

Toplantıda, çocukluktan erişkinliğe kistik fibrozis tüm yönleri ile multidisipliner olarak ele alındı. Oturum başkanlıklarını Dr. Hasan Yüksel ve Dr. Ali Kadri Çırak’ın yapmış olduğu bu geniş kapsamlı bilgi paylaşım toplantısında, olgunun izleyen kliniklerdeki süreçlerinin Dr. Adem Yaşar (Celal Bayar Üniversitesi Pediatri) ve Dr. Pervin Korkmaz (EÜTF Göğüs Hastalıkları) tarafından sunulmasının ardından, değerlendirmeleri Dr. Hüdaver Alper (EÜTF Radyoloji), Dr. Nevin Oruç (EÜTF Gastroenteroloji), Hale Alantaş (Diyetisyen), Tolga Çapanoğlu (Fizyoterapist) yaptılar.

Katılımcıların büyük ilgi gösterdiği ve soru-katkılarla zenginleşen bu konuşmalar kistik fibrozise daha farklı bir gözle bakılmasını sağlayacak nitelikteydi.

Sunumları gerçekleştiren ve toplantımıza katılan bütün üyelerimize yürekten teşekkürlerimizi sunarız. 

Türk Toraks Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu