İzmir

İzmir Şube Nisan Ayı Bilimsel Programı

Değerli Meslektaşlarımız,

TTD İzmir şubesi Nisan ayı toplantısı 24.4.2018 de Alsancak Hilton Otel’de yapılacaktır.

Toplantı konusu Olgularla Pulmoner Vasküler Hastalıklar olup sizleri de aramızda görmekten mutluluk  duyacağız.

Oturum Başkanları: Dr Münevver Erdinç, Dr Enver Yalnız

Olgu 1: Dr Selin Çakmakçı; Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Olgu 2: Dr Merve Keskin; SBÜ  Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi

Olgu 3: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi