İzmir

İzmir Şube Genel Kurulu

Değerli İzmir Şubesi Üyeleri,

Türk Toraks Derneği İzmir Şubesi Olağan Genel Kurulu 06.03.2018 tarihinde saat 10.00' nda  İzmir Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi' nde yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 20.03.2018 Salı günü saat 10.00 'nda  İzmir Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi' nde yapılacaktır.

İzmir Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılımınız önemle rica olunur.

Toplantı aşağıdaki gündemle gerçekleştirilecektir.

Saygılarımızla,

Türk Toraks Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1.     Yoklama ve Açılış

2.     İstiklal Marşı ve saygı duruşu

3.     Başkanlık Divanı Seçimi

4.     Faaliyet ve Mali raporların okunması ve ibrası

5.     Denetleme Kurulu raporunun okunması ve ibrası

6.     Yeni Yönetim ve Denetim Kurularının seçilmesi

7.     Genel Kurul delegelerinin seçilmesi

8.     Dilek ve temenniler

9.     Kapanış