İzmir

Plevral Sıvılı Hastaya Yaklaşım ve Torasik USG Kursu Yapıldı

Değerli Meslektaşlarımız,

20.1.2018 de TTD İzmir şube ve TTD Tanı yöntemleri çalışma grubunun birlikte düzenlediği Plevral Sıvılı hastaya yaklaşım ve torasik usg kursu Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinde başarıyla yapıldı. Başta Eskişehir den gelen konuşmacı Sayın Hüseyin Yıldırım'a ve radyolog Sayın Seher Susama , katılımcılara ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

TTD İzmir Şubesi

TTD Tanı Yöntemleri Çalışma Grubu