İzmir

İzmir Şube Şubat Ayı Bilimsel Toplantısı

Değerli Meslektaşlarımız;

TTD İzmir şubesi şubat ayı aylık toplantı konusu: MESLEK ASTIMI

Meslek Astımını ne zaman düşünelim? Hangi değerlendirmeleri yapalım? Etyopatogenezde sorumlu mekanizmalar nedir? Olgu sunumları eşliğinde yukarıdaki sorular tartışılacaktır. Toplantıya katılımınızdan mutluluk duyacağız.

Saygılarımızla

TTD İzmir Şube Yönetim Kurulu

18.00-18.30 Meslek astımını düşünmek ve ileri değerlendirme (işyerini öğrenmek, tanısal algoritma oluşturmak) yakınmalar, fizik muayene, iş öyküsü, tanı basamaklarını kurgulamak, PEF izlemi) Dr Arif Hikmet Çımrın

18.30-19.00 Meslek astımında  etyopatogenez ve nedenselliğin tanımlanması Dr Özlem Göksel

19.00-19.30 Olgu sunumları ve tartışma

Yer: Hilton Alsancak

Tarih:20.2.2018

Saat 18.00-21.00