İzmir

İzmir Şube Ocak Ayı Bilimsel Toplantısı

Değerli Meslektaşlarımız;

TTD İzmir Şubesinin Ocak ayı Aylık Toplantısı 30.1.2018'de yapılacaktır. Toplantı konusu İdyopatik Pulmoner Fibrozis (İPF)'dir. Toplantı olgular eşliğinde ve konsey formatında farklı disiplinlerin bakış açısı şeklinde gerçekleştirilecektir. Toplantıda keypad kullanılarak farklı görüşlerin tartışılması da amaçlanmıştır. Katılımınızdan mutluluk duyacağız.

Saygılarımızla

TTD İzmir Şube Yönetim Kurulu

Oturum başkanı: Dr Nesrin Moğulkoç

Konuşmacılar: Dr Nesrin Moğulkoç: İPF; göğüs hastalıkları bakış açısıyla

                          Dr Recep Savaş; İPF; radyoloji bakışıyla

                          Dr Ali Veral; İPF patoloji bakışıyla

                          Dr Yasemin Kabasakal; İPF, kollajen doku hastalıklarını nasıl ekarte ederiz 

Yer: Hilton Oteli, Alsancak

Saat: 30.1.2018,  18.00-21.00​