İzmir

EBUS Teorikten Pratiğe Kursu Başarıyla Tamamlandı

Değerli Meslektaşlarımız,

TTD İzmir şube ve TTD Tanı yöntemleri çalışma grubu Tarafından düzenlenen EBUS Teorikten pratiğe kursu SBÜ İzmir Dr Suat Seren GHCEAHde 38 kişinin katılımıyla başarıyla tamamlandı .

Emeği geçen herkese teşekkürler, umarız katılanlar için de verimli bir kurs olmuştur.

Sevgi ve saygılarımızla

TTD İzmir Şube YK