İzmir

TTD İzmir Şubesi 2016-2017 Eğitim Dönemi Son Toplantısı

Değerli Üyelerimiz,

TTD İzmir Şubesi 2016-2017 eğitim dönemi son toplantısı 3 Haziran 2017 de Aydın’da yapılacaktır.

Katılımınızdan mutluluk duyarız,

Saygılarımızla

Oturum  Başkanları: Prof. Dr. Emel Ceylan,  Uzman Dr. İlknur Tunaboyu

Konuşmacılar:

Araş. Gör. Mükerrem Kürüm: Aydın İlinin tanıtımı (Tarihsel süreç)

Yard. Doç. Dr. Şule Taş Gülen: Olgu Sunumu

Yard. Doç. Dr. Onur Yazıcı  : Olgu Sunumu

Yer: Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi

Saat:10.00-12.00

Dileyen katılımcılarımızla toplantı sonrasında  Afrodisias gezisi olacaktır. 

Aydın'a ulaşım otobüsle sağlanacaktır, otobüs yer ve saati daha sonra bildirilecektir.