İzmir

İzmir Şube Haziran Ayı Toplantısı

TTD İzmir Şubesi 2016-2017 eğitim dönemi son toplantısı 3 Haziran 2017 de Aydın’da yapılacaktır.

Katılımınızdan mutluluk duyarız, saygılar

Oturum  Başkanları: Dr. Emel Ceylan,  Dr. İlknur Tunaboyu

Konuşmacılar:

Dr. Mükerrem Kürüm: Aydın İlinin tanıtımı (Tarihsel süreç)

Dr. Şule Taş Gülen: Olgu Sunumu

Dr. Onur Yazıcı  : Olgu Sunumu

Yer: Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi

Saat:10.00-12.00