İzmir

Güncel Rehberler Eşliğinde Hastanede Gelişen Pnömoni (HGP) ve Ventilatör İlişkili Pnömonilerde (VİP) Tanı ve Tedavi TTD İzmir Şubesi Aylık Toplantısı

Konu: Güncel Rehberler Eşliğinde Hastanede Gelişen Pnömoni (HGP) ve Ventilatör İlişkili Pnömonilerde (VİP) Tanı ve Tedavi 

Oturum Başkanı: Dr. Abdullah Sayıner 

Konuşmacılar: Dr. Begüm Ergan: HGP ve VİP de Tanı

                           Dr. Feza Bacakoğlu: HGP ve VİP de Tedavi 

Yer: Hilton Oteli, Alsancak 

Tarih:18.00-21.00, 25.4.2017

 Türk Toraks Derneği İzmir Şubesi