İzmir

İzmir Şube Nisan Ayı Toplantısı

BRONŞEKTAZİ: ÖKSÜZ HASTALIK MI? KİSTİK FİBROZİS Mİ?

22 NİSAN 2017Moderatörler: Dr. Mehmet Polatlı, Dr. Nevin Uzuner10:00-10:30

Çocuktan erişkine bronşektazi: Ayırıcı tanıya klinik yaklaşım

Açıklama: İçerikte pediatrik yaş grubundan başlayarak bronşektazi ilişkili farklı hastalıklar anlatılacak. Klinik olarak farklılıklarına değinilecektir (Özellikle KF üzerinde durulacak ancak PSD, enfeksiyon sonrası bronşektazi vs gibi göreceli olarak sık olan tanılar vurgulanacaktır)

Konuşmacı: Dr. Figen Gülen 

10:30-11:00    Çocuktan erişkine bronşektazi: Ayırıcı tanıya radyolojik yaklaşım

Açıklama: klinikte olduğu gibi özellikle örneklerle pediatriyi de erişkini de kapsayacak şekilde bronşektazi ayırıcı tanısında radyolojinin bize yol gösterdiği noktalar vurgulanacaktır.

Konuşmacı: Dr. Hüdaver Alper 

11:00-11:30    Kistik fibrosis: Bir multidisiplin hastalığı (Akciğer ilişkili tedaviler)

Açıklama: Göğüs hastalıkları kliniğinde kistik fibrozis tedavisi için kullanılan antibiyotikler, mukolitikler, Türkiye’de de artık bulunan gen tedavileri anlatılacaktır.

Konuşmacı: Dr. Hasan Yüksel 

11:30-12:00    Kistik fibrosis: Bir multidisiplin hastalığı (Fizyoterapi)

Açıklama: Alevlenme döneminde ve evde kronik bakımda uygulanabilecek fizyoterapi yöntemleri, farklı cihazlar örneklerle anlatılacaktır.

Konuşmacı: Sema Savcı 

12:00-13:00    ÖĞLE YEMEĞİ

Moderatörler: Dr. Esen Demir, Dr. Gülru Erbay Polat

13:00-13:30    Kistik fibrosis: Bir multidisiplin hastalığı (Beslenme)

Açıklama: Mümkünse bir diyetisyen anlatmalıdır. Kistik fibrozis tedavisinde diyet nasıl ayarlanır: kalori gereksinimi, vitamin desteği.

13:30-14:00    Kistik fibrosis: Bir multidisiplin hastalığı (GİS ilişkili tedaviler)

Açıklama: Enzim tedavisi başta olmak üzere, hem pankreas hem de karaciğer tutulumu ve tedavi modaliteleri tartışılacaktır.

Konuşmacı: Dr .Sema Aydoğdu 

14:00-14:30    KAHVE ARASI

14:30-15:00    Kistik fibrosisde çocuktan erişkine geçiş: Çocuk göğüs hastalıkları gözünden

Açıklama: Çocuk göğüs hastalıkları uzmanı KF hastasını erişkin bakıma gönderirken hangi noktalara dikkat eder? Nasıl bir yol izler. Karşılaştığı zorluklar nelerdir?

Konuşmacı: Dr. Demet Can 

15:00-15:30    Kistik fibrosisde çocuktan erişkine geçiş: Göğüs hastalıkları gözünden

Açıklama: Erişkin göğüs hastalıkları uzmanı KF hastasını devralırken nelere önem verir. Nasıl bir yol izlenmelidir. Karşılaştığı zorluklar nelerdir?

Konuşmacı: Dr. Aylin Özgen Alpaydın 

15:30-16:00    Bronşektazi: Ne zaman cerrahi, Ne kadar cerrahi?

Açıklama: Bronşektazide cerrahi endikasyonları örneklerle tartışılabilir. Cerrahi boyutu ne olmalıdır, nasıl sınırlandırılmalıdır?

Konuşmacı: Dr. Ali Özdil 

15:30-15:45    Bütüncül yaklaşımda hasta bakış açısından kistik fibrosis

Açıklama: KİFDER den temsilci İlknur Görgün 

15:45-16:00    Geri bildirim ve öneriler

                        Açıklama: Konsey temeli atılabilir

                        Moderatör: Dr. Mehmet Polatlı

 Koşulsuz desteklerinden dolayı Roche ve Novartis ilaç firmalarına teşekkür ederiz