İzmir

TTD İzmir Şube Nisan Ayı Toplantı Programı

Konu: Güncel  Rehberler Eşliğinde Hastanede Gelişen (HGP)  ve Ventilatör İlişkili Pnömonilerde(VİP)  Tanı ve Tedavi

Oturum Başkanı: Dr. Abdullah Sayıner

Konuşmacılar:     Dr. Begüm Ergan : HGP ve VİP de Tanı

                             Dr. Feza Bacakoğlu: HGP ve VİP de Tedavi

Yer: Hilton Oteli, Alsancak

Tarih:18.00-21.00, 25.4.2017