İzmir

İzmir Şube Mayıs Aylık Bilimsel Toplantısı

Değerli Üyelerimiz,

Türk Toraks Derneği İzmir Şubesi aylık eğitim toplantısı 31 Mayıs 2016 Salı günü saat 18.00 da  Eski Havagazı fabrikasında, Akciğer Hastalıklarında Endobronşiyal Yaklaşımlar başlığı altında yapılacaktır.

Toplantımızı onurlandırmanızı diliyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla…

TTD İzmir Şubesi 

Moderatörler: Dr. Ufuk Yılmaz, Dr. Tuncay Göksel 

Konuşmacılar: Dr. Onur Fevzi Erer: Endoskopik tanısal yöntemlerde yeni teknolojiler

                         Dr. Kemal Can Tertemiz: Olgular üzerinden girişimsel bronkoskopiye bakış

Toplantı: 18.00-20.00

Yemek:   20.00-21.00