İzmir

TTD İzmir Şubesi Genel Kurulu

Türk Toraks Derneği İzmir Şubesi Olağan Genel Kurulu 15 Mart 2016 Salı günü 10.00-12.00 saatleri arasında çoğunluk aranmaksızın, S.B. Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Toplantı Salonunda yapılacaktır.

12. Genel Kurul’da Türk Toraks Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurul üyelikleri için seçim yapılacaktır.

Tüm üyelerimizi Genel Kurul toplantımıza bekleriz.

Saygılarımızla… 

Dr. Can Sevinç

TTD İzmir Şubesi Başkanı 

GÜNDEM ._,_.___

1. Açılış
2. İstiklal Marşı ve saygı duruşu
3. Başkanlık Divanı Seçimi
4. Faaliyet ve Mali raporların okunması ve ibrası
5. Denetleme Kurulu raporunun okunması ve ibrası
6. Yeni Yönetim ve Denetim Kurularının seçilmesi
7. Genel Kurul delegelerinin seçilmesi
8. Dilek ve temenniler
9. Kapanış