İzmir

Türk Toraks Derneği İzmir Şubesi Aylık Bilimsel Toplantısı

 

 

Türk Toraks Derneği İzmir Şubesi

Aylık Bilimsel Toplantısı

   

Kasım 2015 Aylık Bilimsel Toplantısı Programı

 

 ‘Kistik Fibrozis Hastaları Büyüyor’

 

 

MODERATÖRLER

Prof. Dr. Remziye TANAÇ

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Solunum Hastalıkları ve Alerji Bilim dalı

 

Prof. Dr. Eyüp Sabri UÇAN

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

 

 

KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Fazilet KARAKOÇ

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları BD

 

Prof. Dr. Sait KARAKURT

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım AD

 

Uz. Dr. Gökçen Ömeroğlu ŞİMŞEK

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD

 

 Program:

Saat

Konu

Konuşmacı

18:00-18:10

Toplantının açılması, konunun önemi ve giriş

Prof. Dr. Remziye TANAÇ

Prof. Dr. Eyüp Sabri UÇAN

18:10-18:40

Kistik fibroziste patogenez, klinik bulgular, tanı ve tarama testi

Prof. Dr. Fazilet KARAKOÇ

 

18:40-19:10

Kistik fibrozisli hastalarda alevlenmelerin tedavisi ve kolonizasyona yaklaşım

 

Prof. Dr. Sait KARAKURT

 

19:10-19:30

Kistik fibrozisli erişkin hasta sunumları

Uz. Dr. Gökçen Ömeroğlu ŞİMŞEK

19:30-19:45

Tartışma, soru ve katkılar

Tüm katılımcılar

 

 

Tarih: 24 Kasım 2015 Salı

Saat: 18.00-19:45

Yer: İzmir Swissotel Grand Efes  Convention Center