İzmir

24 ŞUBAT 2015 AYLIK EĞİTİM TOPLANTISI "MEDİKAL VE SOSYAL YÖNLERİ İLE SOMA FACİASI"

Değerli Türk Toraks Derneği İzmir Şubesi üyeleri,
Türk Toraks Derneği İzmir Şubesi Şubat 2015 aylık eğitim toplantısı 24 Şubat 2015 Salı Saat 18:00 de İzmir Swissotel Grand Efes Convention Center‘da “Medikal ve Sosyal Yönleri ile Soma Faciası” başlığı altında yapılacaktır.
Toplantımızı onurlandırmanızı diliyoruz.
Sevgi ve saygılarımızla…
TTD İzmir Şubesi

MODERATÖR
Dr. Arif Hikmet ÇIMRIN
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD
İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı 

KONUŞMACILAR
Soma faciasına götüren sosyopolitik ortam (küresel ve ulusal düzeyde)
Dr. Aziz ÇELİK
Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Endüstri İlişkileri AD

Soma' da İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda durum nasıldı? Nasıl olmalı?
Dr. Yücel DEMİRAL
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
İş Sağlığı Bilim Dalı

Soma faciasında işyerindeki durum nasıldı? Nasıl olmalı?
Dr. Nilüfer ÇAM
İşyeri hekimi