İzmir

"Hastanede Gelişen Pnömonilerin Yönetimi" Kursu Gerçekleştirildi

Değerli Üyelerimiz,

Türk Toraks Derneği İzmir Şubesi ve Solunum Sistemi İnfeksiyonları Çalışma Grubu eğitim etkinliği olarak, 06 Aralık 2014 tarihinde, İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda “Hastanede Gelişen Pnömonilerin Yönetimi başlıklı kurs düzenlenmiştir.

Kursu çoğunluğunu Göğüs Hastalıkları uzmanları ve asistanları olmak üzere, Enfeksiyon Hastalıkları ve  yoğun bakım sorumlularından oluşan 26 kişilik bir katılımcı izlemiştir.

Dr. Ayşın Şakar Coşkun ve Dr. Can Sevinç moderatörlüğünde yapılan toplantıda Dr. Aylin Özgen Alpaydın “Hastanede Gelişen Pnömoniler Genel Bilgiler, Tanım ve Kavramlar” konusunu, ardından Dr. Özlem Edipoğlu “Hastanede Gelişen Pnömoni Ne zaman Düşünelim?” konusunu aktarmışlardır.

Dr. Abdullah Sayıner “Hastanede Gelişen Pnömoni Nasıl Tanı Koyalım?”, Dr. Begüm Ergan da “Hastanede Gelişen Pnömoni Nasıl Tedavi Edelim? Prognoz Ne Olacak?” başlıkları altında bilgilerini aktarmışlardır. 

Son olarak Dr. Bilgin Arda “Hastanede Gelişen Pnömoni-Korunma” ile ilgili sunumunu yapmıştır.

Tüm bu teorik bilgilendirmenin ardından Dr. Oğuz Kılınç, Dr. Feza Bacakoğlu ve Dr. Ayşın Şakar Coşkun koordinasyonunda interaktif olarak olgularla grup çalışması yapılmış, sabah anlatılan bilgiler tekrar edilmiştir.

Olumlu geri bildirimlerin alındığı kurs başarıyla tamamlanmıştır.
 
Saygılarımızla,
TTD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu