İzmir

"Ebola Virüs” ve “MERS-CoV” infeksiyonları ile ilgili Canlı Konferans (webinar) Yapıldı

Sayın Türk Toraks Derneği Üyeleri;

Türk Toraks Derneği “Solunum Sistemi İnfeksiyonları Çalışma Grubu” ve “İzmir Şubesi”nin ortak etkinliği olarak, 4 Kasım Salı günü, saat 19:00-20:30 arasında “Ebola virüs” ve “MERS-CoVinfeksiyonları ile ilgili olarak Web üzerinden, canlı bir konferans (webinar) yapılmıştır.

Bu canlı konferansa katkıda bulunan tüm hocalarımıza ve katılan meslektaşlarımıza çok teşekkür ederiz.

Konferansın kayıtları https://ttdizmirsube.org/ttd/ adresinden ulaşıma açılmıştır.

Giriş ekranına aşağıda verilen bilgileri girerek kayıtlara ulaşabilirsiniz.

Username: ttd

Password: ttdizmirsube

Saygılarımızla,

 

      Prof. Dr. Can Sevinç                                                                  Prof. Dr. Ayşın Şakar Coşkun 

        Türk Toraks Derneği                                                                         Türk Toraks Derneği

İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı                                      Solunum Sistemi İnfeksiyonları Çalışma Grubu Başkanı