Kuzeydoğu Anadolu

Türk Toraks Derneği Kuzeydoğu Anadolu Şubesi ile Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu Ortak Kursu "Temel Noninvazif Mekanik Ventilasyon" Başlığı ile Gerçekleştirildi

Değerli Üyelerimiz,

Türk Toraks Derneği Kuzeydoğu Anadolu Şubesi ile Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım Çalışma Grubunun ortak etkinliği olarak Temel Noninvazif Mekanik Ventilasyon Kursu, 04.01.2020 tarihinde Erzurum'da gerçekleşti.

Kurs kapsamında: Solunum yetmezliği, NIMV temel prensipleri, endikasyon ve kontrendikasyonları,Obezite hipoventilasyonlu olguda NIMV Dr. Gökay Güngör tarafından; Ekipman: Maske, devre, nemlendirici,KOAH’lı olguda NIMV, Dr. Mehtap Pehlivanlar Küçük tarafından; Modlar ve başlangıç ayarları, Monitorizasyon ve başarı belirteçleri ve Pnömoni’li olguda NIMV Dr. Özlem Yazıcıoğlu Moçin tarafından aktarıldı.

Pratik uygulamalar da Dr. Gökay Güngör, Dr. Mehtap Pehlivanlar Küçük ve Dr. Özlem Yazıcıoğlu Moçin tarafından gerçekleştirildi.

Katılımcıların ilgi gösterdiği ve soru-katkılarla zenginleşen bu konuşmalar, Temel Noninvazif Mekanik Ventilasyon'un çok yönüyle ele alınmasına  bilgi sağlayacak nitelikteydi.

Sunumları gerçekleştiren ve kursumuza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Sevgi ve saygılarımızla,

Türk Toraks Derneği Kuzeydoğu Anadolu Şubesi Yönetim Kurulu