Kuzeydoğu Anadolu

Kadın ve Akciğer Sağlığı Sempozyumu Yapıldı

Değerli Üyelerimiz;

Türk Toraks Derneği Kuzeydoğu Anadolu Şubesi ,Çevresel ve Mesleki Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu ve Kadın ve Akciğer Hastalıkları Görev Grubu tarafından düzenlenen Kadın ve Akciğer Sağlığı Sempozyumu 07 Nisan 2018 tarihinde Erzurum da 85 üyemizin katılımı ile gerçekleşti.

Sempozyumumuza katkıda bulunan tüm hocalarımıza ve katılan meslektaşlarımıza çok teşekkür ederiz.

Sevgi ve saygılarımızla,

Kuzeydoğu Anadolu Şubesi YK