Kuzeydoğu Anadolu

Kuzeydoğu Anadolu Şube Genel Kurulu

Türk Toraks Derneği Kuzeydoğu Anadolu Şubesi Olağan Genel Kurulu 19 Mart 2018 tarihinde saat 18:00 de Turizm Fakültesi Uygulama Oteli (Atatürk Ünv Araştırma Hastanesi Yanı) toplantı salonunda yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 26 Mart 2018 tarihinde saat 18:00 de Turizm Fakültesi Uygulama Oteli (Atatürk Ünv Araştırma Hastanesi Yanı) gerçekleştirilecektir.

Kuzeydoğu Anadolu Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılımınız önemle rica olunur.

Toplantı aşağıdaki gündemle gerçekleştirilecektir.

Saygılarımızla,

Ömer Araz

Kuzeydoğu Anadolu Şube Başkanı

Gündem

Saat 18:00 Açılış

18:15-18:30 Son iki yılda yapılan dernek faaliyetler hakkında bilgi

18:30-18:45 Son iki yılda yapılan dernek faaliyetlerin denetlenmesi hakkında bilgi

18:45-19:00 Seçim divanı oluşturulması

19:00-19:30 Şube yönetim kurulu seçimi

19:30-20:00 Sonuç değerlendirilmesi ve görüş alınması

20:00 Kapanış