Kuzeydoğu Anadolu

Çocuk Göğüs Hastalıklarında Güncel Konular Toplantısı Gerçekleştirildi

Değerli Üyelerimiz

Türk Toraks Derneği Kuzeydoğu Anadolu Şubesi tarafından düzenlenen "Çocuk Göğüs Hastalıklarında Güncel Konular" başlıklı aylık bilimsel toplantı 11 Kasım 2017 tarihinde 86 üyemizin katılımı ile gerçekleşmiştir.

Toplantımıza katkıda bulunan tüm hocalarımıza ve katılan meslektaşlarımıza çok teşekkür ederiz.

Saygılarımızla

TTD Kuzeydoğu Anadolu Şube Yönetim Kurulu