Kuzeydoğu Anadolu

Polisomnografi ve Uykuda Solunum Bozuklukları Kursu Yapıldı

Değerli Üyelerimiz,

Türk Toraks Derneği Kuzeydoğu Anadolu Şubesi ve Uyku Bozuklukları Çalışma Grubunun birlikte düzenlendiği ''Polisomnografi ve Uykuda Solunum Bozuklukları Kursu'' 6-7 Mayıs 2017 tarihlerinde Erzurum'da 44 katılımcı ve 11 konuşmacı ile gerçekleştirilmiştir.

Oldukça verimli geçen kursumuza katkılarından dolayı tüm hocalarımıza teşekkür ederiz.
Doç. Dr. Ömer Araz
TTD Kuzeydoğu Anadolu Şube Başkanı