Kuzeydoğu Anadolu

Tüberküloz Bilgi Güncelleme Kursu Gerçekleştirildi

Değerli Üyelerimiz, 

Türk Toraks Derneği Kuzeydoğu Anadolu Şubesi tarafından düzenlenen Tüberkülozda Bilgi Güncelleme Kursu 18.12.2015 tarihinde Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonunda 38 katılımcıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Kursumuza değerli katkılarından dolayı başta  Dr. Şeref Özkara,  Dr. Tülin Sevim, Dr. Aylin Babalık ve Dr. Faruk Elitaş olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

Sevgi ve saygılarımızla. 

TTD Kuzeydoğu Anadolu Şubesi                                      TTD Kuzeydoğu Anadolu Şubesi

Sekreteri                                                                               Başkanı         

Dr. Buğra Kerget                                                                 Dr. Elif Yılmazel Uçar