Orta Anadolu

Türk Toraks Derneği Orta Anadolu Şubesi Nisan Ayı Bilimsel Toplantısı "Akciğer Transplantasyonunda Nerdeyiz?" Başlığı ile Gerçekleştirildi

Değerli Üyelerimiz, 

Türk Toraks Derneği Orta Anadolu Şubesi, Nisan ayı bilimsel toplantısı 19 Nisan 2019 tarihinde Akciğer Transplantasyonunda Nerdeyiz? başlığı ile gerçekleşti. Toplantıda, Akciğer Transplantasyonunda Nerdeyiz? kapsamında yapılan konuşmalar Dr. Erdal Yekeler tarafından katılımcılara aktarıldı. Katılımcıların ilgi gösterdiği ve soru-katkılarla zenginleşen bu konuşmalar Akciğer Transplantasyonu konusunda bilgi sağlayacak nitelikteydi.

Sunumu gerçekleştiren hocamıza, toplantımıza katılan milletvekili Sn. İsmail Tamer'e ve bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız. 

Sevgi ve saygılarımızla,

Türk Toraksa Derneği Orta Anadolu Şubesi Yönetim Kurulu