Orta Anadolu

Türk Toraks Derneği Orta Anadolu Şubesi Şubat Ayı Bilimsel Toplantısı "İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Göğüs Hastalıkları Uzmanı Gözüyle Yaklaşım" Başlığı ile Gerçekleştirildi

Değerli Üyelerimiz, 

Türk Toraks Derneği Orta Anadolu Şubesi, Şubat ayı bilimsel toplantısı 22 Şubat 2019 tarihinde İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Göğüs Hastalıkları Uzmanı Gözüyle Yaklaşım başlığı ile gerçekleşti.

Toplantıda, İnterstisyel Akciğer Hastalıkları kapsamında yapılan konuşmalar Dr. Zeynep Pınar Önen tarafından katılımcılara aktarıldı. Katılımcıların ilgi gösterdiği ve soru-katkılarla zenginleşen bu konuşmalar İnterstisyel Akciğer Hastalıkları konusunda bilgi sağlayacak nitelikteydi.

Sunumu gerçekleştiren hocamıza ve toplantımıza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız. 

Türk Toraksa Derneği Orta Anadolu Şubesi Yönetim Kurulu