Orta Anadolu

Türk Toraks Derneği Orta Anadolu Şube Aralık Ayı Bilimsel Toplantısı "Kronik Tomboembolik Pulmoner Hipertansiyon" Gerçekleşti

Değerli Üyelerimiz, 

Türk Toraks Derneği Orta Anadolu Şubesi,07/12/2018 tarihinde Kronik Tomboembolik  Pulmoner  Hipertansiyon başlıklı Aralık ayı toplantısını yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Toplantıda, Kronik Tomboembolik  Pulmoner  Hipertansiyon kapsamında yapılan konuşmalar. katılımcılarla paylaşılmasını sağladı.

Aylık toplantı kapsamında, yapılan panelde panel başkanı Dr. Ali Ergün tarafından yapıldı.Tanı Dr. Nihat Kalay tarafından aktarıldı.Cerahi Tedavi Dr. Bedrettin Yıldızeli tarafından  harika bir sunumla aktarıldı .Medical tedavi konusu sevgili hocamız İnci Gülmez hocamızın annesini elim bir trafik kazasında kayıp etmesi nedeni ile başka bir toplantıda konuşulmak üzere yapılmadı.Toplantımıza opere olmuş iki hastamız hasta gözü ile operasyon öncesi ve sonrası duygularını paylaşıp Dr. Bedrettin Yıldızeli'ne  teşekürlerini sunup bizlerle duygularını paylaştılar.

Katılımcıların ilgi gösterdiği ve soru-katkılarla zenginleşen bu konuşmalar Kronik Tomboembolik  Pulmoner    Hipertansiyon konusunda bilgi sağlayacak nitelikteydi.

Sunumları gerçekleştiren ve toplantımıza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız. 

Türk Toraks Derneği Orta Anadolu Şubesi Yönetim Kurulu