Orta Anadolu

Türk Toraks Derneği Orta Anadolu Şubesi Olağan Genel Kurul İlanı

Sayın Üyelerimiz,

Şubemiz olağan genel kurulu 05 Mart 2018 günü saat 16:00 da aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Şayet çoğunluk sağlanamaz ise 7 gün sonra 12 Mart 2018 günü aynı saatte yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

GÜNDEM:

1-Açılış

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

3-Genel Kurul Divan Heyeti Seçimi

4-Faaliyet Raporunun Okunması

5-Denetim Raporunun Okunması

6-Faaliyet ve Denetim Kurulu Raporlarının İbrası

7-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Seçimi

8-Genel Merkez Genel Kurul Delegelerinin Seçimi

9-Dilek ve Temenniler

10-Kapanış

Not: Genel Kurul  Er.Ü.Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Servisi Toplantı Salonunda

Yapılacaktır