İç Anadolu

Türk Toraks Derneği İç Anadolu Şubesi, “Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon” Başlıklı Ekim Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi.

Değerli üyelerimiz, 

Türk Toraks Derneği İç Anadolu Şubesi, 17 Ekim tarihinde “Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon” başlıklı Ekim ayı toplantısını yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Aylık toplantı kapsamında, "KTEPH tanısı ve Ekokardiyografi bulguları, radyolojik bulgular göğüs hastalıkları yönünden hasta yönetimi ve tedavi yaklaşımı "Dr. Mehmet Akif Düzenli", "Dr. Çağlar Uzun" ve "Dr. Zeynep  Pınar Önen’’ tarafından aktarıldı.  Katılımcıların ilgi gösterdiği bu konuşmalar Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Tunçez tarafından aktarılan vakalar ile zenginleşti.

Sunumları gerçekleştiren ve toplantımıza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız. 

Türk Toraks Derneği İç Anadolu Şubesi Yönetim Kurulu