İç Anadolu

Türk Toraks Derneği İç Anadolu Şubesi Şubat Ayı "Çocuk ve Erişkinlerde Tüberküloz Tanı ve Tedavisinde Gelişmeler" Başlıklı Bilimsel Toplantısı Gerçekleştirildi

Değerli üyelerimiz, 

Türk Toraks Derneği İç Anadolu Şubesi, 21.02.2019 tarihinde “Çocuk ve erişkinlerde Tüberküloz tanı ve tedavisinde gelişmeler ” başlıklı Şubat ayı toplantısını yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Toplantıda,Tüberküloz tanı ve tedavisi kapsamında yapılan konuşmalar yeni yöntem ve ilaçların katılımcılarla paylaşılmasını sağladı.

Aylık toplantı kapsamında, " Erişkinlerde Tüberküloz tanı ve tedavisinde gelişmeler" Dr. Şeref Özkara  " Çocuklarda Tüberküloz tanı ve tedavisinde gelişmeler" Dr. Sevgi Pekcan, tarafından aktarıldı. Dr. Gürcan Koşal tarafından tanısal güçlükleri anlatan bir göğüs cerrahi vakası sunuldu.

Sunumları gerçekleştiren ve toplantımıza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız.  

Türk Toraks Derneği İç Anadolu Şubesi Yönetim Kurulu