İç Anadolu

Türk Toraks Derneği İç Anadolu Şubesi ile Deneysel Araştırmalar Çalışma Grubu Çalışma Grubu Ortak Etkinliği Olan “Bilimsel Araştırma Planlama-Başlangıç” Toplantısı Gerçekleştirildi

Değerli üyelerimiz, 

Türk Toraks Derneği İç Anadolu Şubesi ile Deneysel Araştırmalar Çalışma Grubu Çalışma Grubunun ortak etkinliği olan “Bilimsel Araştırma Planlama-Başlangıç” konulu toplantı 20 Aralık tarihinde Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Konsey salonunda gerçekleşti.

Bilgi paylaşım toplantısı kapsamında, " Temel Bilimsel Araştırma Dizaynları " Prof. Dr. Ahmet Uğur Demir " Göğüs Hastalıkları İçin Temel Deneysel Laboratuvar Teknikleri' Doç.Dr. Çağatay Karaaslan tarafından aktarıldı.  

Sunumları gerçekleştiren ve toplantımıza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız. 

Türk Toraks Derneği İç Anadolu Şubesi Yönetim Kurulu