İç Anadolu

Türk Toraks Derneği İç Anadolu Şubesi'nin “Akciğerin Volüm Küçültücü Operasyonları” Başlıklı Kasım Ayı Toplantısı Gerçekleşti

Değerli üyelerimiz, 

Türk Toraks Derneği İç Anadolu Şubesi, 30 Kasım tarihinde “Akciğerin Volüm Küçültücü Operasyonları” başlıklı Kasım ayı toplantısını yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Aylık toplantı kapsamında, "Akciğerin Volüm Küçültücü Operasyonları" Prof. Dr Tamer Altınok tarafından aktarıldı.  

Katılımcıların ilgi gösterdiği ve soru-katkılarla zenginleşen bu konuşmalar göğüs hastalıkları uzmanlarının bu tip operasyonlar konusunda farkındalığını artırmayı sağlayacak nitelikteydi.

Sunumları gerçekleştiren ve toplantımıza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız. 

Türk Toraks Derneği İç Anadolu Şubesi Yönetim Kurulu