İç Anadolu

Türk Toraks Derneği İç Anadolu Şubesi Tarafından "Türkiye'de Akciğer Nakli Uygulamaları" Başlıklı Ekim Toplantısı Gerçekleştirildi

Değerli üyelerimiz, 

Türk Toraks Derneği İç Anadolu Şubesi, 31 Ekim 2018 tarihinde “’Türkiye’de Akciğer Nakli Uygulamaları” başlıklı Ekim ayı toplantısını yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Aylık toplantı kapsamında, ülkemizdeki akciğer nakli uygulamaları hakkındaki bilgi ve deneyimlerini Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Sayın Doç.Dr. Erdal Yekele aktardı.

Katılımcıların ilgi gösterdiği ve soru-katkılarla zenginleşen bu konuşmalar akciğer nakli endikasyonları ve risk/yarar değerlendirmeleri konusuna güncel bilgiler ışığında bir bakış açısı sağlayacak nitelikteydi.

Sunumları gerçekleştiren ve toplantımıza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız. 

Türk Toraks Derneği Orta Anadolu Şubesi Yönetim Kurulu