İç Anadolu

İç Anadolu Şube Genel Kurulu

Değerli İç Anadolu Şubesi Üyeleri,

Türk Toraks Derneği İç Anadolu Şubesi Olağan Genel Kurulu 8 Mart 2018 tarihinde saat 18.00 de Meram Tıp Fakültesi K.blok konferans salonunda yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 15 Mart 2018 Perşembe günü saat 18.00 de Meram Tıp Fakültesi K. Blok konferans salonunda yapılacaktır.

İç Anadolu Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılımınız önemle rica olunur.

Toplantı aşağıdaki gündemle gerçekleştirilecektir.

Saygılarımızla,

Türk Toraks Derneği İç Anadolu Şubesi Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1.     Yoklama ve Açılış

2.     İstiklal Marşı ve saygı duruşu

3.     Başkanlık Divanı Seçimi

4.     Faaliyet ve Mali raporların okunması ve ibrası

5.     Denetleme Kurulu raporunun okunması ve ibrası

6.     Yeni Yönetim ve Denetim Kurularının seçilmesi

7.     Genel Kurul delegelerinin seçilmesi

8.     Dilek ve temenniler

9.     Kapanış