İç Anadolu

İç Anadolu Şubesi Aralık Ayı Bilimsel Toplantısı

Sayın Üyemiz,
 
Türk Toraks Derneği İç Anadolu Şubesi olarak düzenlemiş olduğumuz, “İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Tanı ve Tedavide Yenilikler” başlıklı Aralık ayı bilimsel toplantımıza katılımınızdan mutluluk ve onur duyarız. 

                                                                                        Prof.Dr.Tamer ALTINOK

                                                                                   TTD İç Anadolu Şube Başkanı  

                                                                                                

 GÜNDEM

18.00-18.40    İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Tanısal Yaklaşımlar

Prof.Dr. Haluk TÜRKTAŞ

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD

18.45-19.30    İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Tedavi Yaklaşımları

Prof. Dr. Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD

Tarih : 19.12.2017 - Salı

Yer:    Novotel/KONYA