İç Anadolu

İç Anadolu Şube Aylık Toplantısın Yaptı

TTD İç Anadolu Şubesi "Pulmoner Tromboemboli"  ana başlıklı Şubat ayı toplantımızı yaklaşık 25 katılımcı ile gerçekleştirdik. Göğüs hastalıkları, kardiyoloji, genetik ve göğüs cerrahi bölümlerinden oluşan dinleyiciler olarak, Hacettepe Göğüs Hst ABD dan Prof. Dr. Lütfi ÇÖPLÜ ve NEÜ Meram Tıp Tıbbi Genetik ABD dan Doç.Dr. Ayşegül ZAMANİ hocalarımızın "pulmoner tromboembolinin tanı ve tedavisi" ve "trombofili genetiği ve warfarin direnci"  hakkındaki bilgi ve deneyimlerinden çok faydalandık. Verimli tartışmalar sonucunda, günümüzde yaygın olarak kullanılan antikoagulanların doz ayarlamasında genetik araştırmaların ne kadar önemli olduğunu farkettik. Kimlerin hangi kurumlarda neler yapabildiğini öğrendik. Hekimlerin özgüvenlerini arttıracak, hastalarının tedavi ve takiplerinde daha güvenli hissetmelerini sağlayacak kurumlar arası işbirliğinin önemini hatırladık.

Çok değerli hocalarımıza ve katılımcılarımıza teşekkür eder saygılarımızı sunarız.

Prof.Dr. Tamer ALTINOK

İç Anadolu Şube Başkanı

YK adına