İç Anadolu

İç Anadolu Ocak Ayı Toplantısını Yaptı

Türk Toraks Derneği İç Anadolu (Konya) Şubesi Ocak ayı bilimsel toplantısı, göğüs hastalıkları, romatoloji, radyoloji, göğüs cerrahi branşlarından 51 katılımcı ile gerçekleştirildi. Değerli hocalarımız Prof.Dr. Özlem Kumbasar ve Prof.Dr. Kemal Ödev İdiopatik pulmoner fibrozisde klinik ve radyolojik deneyimlerini bizimle paylaştılar. Dr. Pınar Doğan' nın olgu sunumları ve değişik branşlardaki katılımcıların da deneyimlerini sunması ile renkli tartışmalar ortaya çıktı. Soğuk Konya akşamında oldukça uzun süren ama bir o kadar da zevkli geçen bu toplantımıza katılan sayın Prof.Dr. Özlem Kumbasar hocamız başta olmak üzere tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Tamer Altınok
TTD İç Anadolu Şube YK adına