İç Anadolu

TTD İç Anadolu Aralık Ayı Blimsel Toplantısı Yapıldı

TTD İç Anadolu (Konya) şubesi olarak, Aralık ayı bilimsel toplantımızı 15 Aralık 2016 soğuk bir perşembe günü akşamında yaklaşık 35 kişinin katılımı ile gerçekleştirdik. "Çocukluktan erişkine kistik fibrozis", Doç.Dr. Sevgi Pekcan ve Doç.Dr. Şebnem Yosunkaya 'nın  güzel sunumları sonrasında radyoloji, aile hekimliği, tıbbi genetik, göğüs hastalıkları, çocuk hastalıkları ve göğüs cerrahisi branşlarından katılımcıların konuyla ilgili soru ve katkılarıyla tartışıldı.
Ülkemizde Kistik Fibrozisin farkındalığının arttığını, hastaların tanı, takip ve tedavisinde alınan başarılı sonuçları öğrendik. Çocuk yaşta tanı konan hastaların artık çocuk kliniklerine yatırılamayacak yaşlara geldiğini, çocuk ve erişkin göğüs hastalıklarının kaçınılmaz işbirliğini farkettik.
Dr. Barış Sarıçoban'ın sunduğu 26 günlük iken ve 2 yaşında opere edilen bilateral enterik kist ve intralober sekestrasyonlu ilginç cerrahi vaka katılımcıları heyecanlandırdı.Soğuk Konya akşamı sıcak muhabbetin eşlik ettiği yemekle sonlandı. Herkese teşekkürlerimi sunarım.

Prof. Dr. Tamer ALTINOK,

İç Anadolu Şube adına