İç Anadolu

İç Anadolu Şube Kasım Ayı Bilimsel Toplantısını Gerçekleştirdi

Değerli Üyelerimiz,

TTD İç Anadolu Şubesi olarak Kasım ayı toplantımızı başarıyla gerçekleştirdik.

Çok değerli hocalarımız Prof. Dr. Nurdan KÖKTÜRK (Gazi Tıp) ve Yrd. Doç. Dr. Celalettin KORKMAZ (Meram Tıp) ın "KOAH da komorbidite yönetimi ve Pulmoner rehabilitasyon" başlıklı sunumlarını hayranlıkla izledik.

Katılımcılara, hocalarımıza ve koşulsuz desteği için Novartis firmasına teşekkür eder saygılarımı sunarım.

Nice faydalı toplantılar yapmak umuduyla... 

Prof. Dr. Tamer ALTINOK

İç Anadolu Şube Başkanı