İç Anadolu

Çocuk ve Erişkinlerde Dönemsel Viral Enfeksiyonlara Yaklaşım

Değerli Üyelerimiz,

Toraks Derneği İç Anadolu Şubesinin düzenlediği "Çocuk ve Erişkinlerde Dönemsel Viral Enfeksiyonlara Yaklaşım" başlıklı bilimsel toplantıya katılımınızı bekler saygılar sunarım.           

Prof. Dr.Tamer ALTINOK

Toraks Derneği Konya Şubesi

Başkanı

 

Konu 

1. Çocuklarda Dönemsel Viral Solunum Yolu Enfeksiyonlarına Yaklaşım

            Dr.Melike KESER EMİROĞLU

            Selçuk Ü. Tıp Fak. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD  

2. Erişkinlerde Dönemsel Viral Solunum Yolu Enfeksiyonlarına Yaklaşım

            Dr. İbrahim ERAYMAN

            NEÜ Meram Tıp Fak Enfeksiyon Hastalıkları AD 

3. Olgu Sunumu  

Yer ve Saat:

NOVOTEL Toplantı Salonu

24 Ekim 2016 Pazartesi

Saat 17.30 İkram

Saat 18.00 Toplantı

Olgu sunumlarınızı toplantı öncesi bildirmeniz rica olunur. (05052401689)

 

 

Toraks Derneği Genel Merkezi                                                                                Toraks Derneği İç Anadolu Şubesi

Turan Güneş Bulvarsı Koyunlu Sitesi No:175/19 Oran, Ankara          N.E.Ü  Meram Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,Konya

Tel:0312.490 40 50, Faks:0312. 490 41 42                                                    Tel:0332.2237353 Faks:0332.324 37 30         

E-posta: [email protected]    www.toraks.org.tr