İç Anadolu

İç Anadolu Şube Mayıs Aylık Bilimsel Toplantısı

Değerli Üyelerimiz,

Türk Toraks Derneği İç Anadolu Şubesinin 3 Mayıs Dünya Astım Günü nedeniyle düzenlemiş olduğu bilimsel toplantıya katılımınızı bekliyoruz.

            Gündem, tarih ve yer aşağıda sunulmuştur.

            Saygılarımla

                                                                                     Prof. Dr. Tamer ALTINOK

                                                                                               TTD İç Anadolu Şube Başkanı

 

 

GÜNDEM

 

1. Astımda tedavi yaklaşımları 2016

            Prof.Dr. Gülfem Elif ÇELİK

            Ankara ÜTF Göğüs Hastalıkları ABD

            İmmunoloji ve Allerjik Hastalıklar BD 

2. Türkiye'de inhaler tedavi pratiği

            Prof. Dr. A. Fuat KALYONCU

            Hacettepe ÜTF Göğüs Hastalıkları ABD

            Erişkin Allerji Ünitesi

3.Pediatrik astımda son GINA uygulamaları

            Doç.Dr. Özge SOYER         

            Hacettepe ÜTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

            Çocuk Allerji Ünitesi

           

 

Tarih   : 03.05.2016 saat 18.00

Yer      : Anemon Otel/KONYA