Ankara

Türk Toraks Derneği Ankara Şubesi Ocak Ayı Bilimsel Toplantısı "Hastane Kökenli Pnömonilerde Akılcı İlaç Kullanımı" Başlığıyla Gerçekleştirildi

Değerli üyelerimiz,

Türk Toraks Derneği Ankara Şubesi, “Hastane Kökenli Pnömonilerde Akılcı İlaç Kullanımı” başlıklı yeni yılın ilk toplantısını yoğun bir katılımla gerçekleştirdi.

Toplantıda, hastanede gelişen pnömoni ve ventilatör ilişkili pnömoni konuları kapsamında yapılan konuşmalar katılımcılarla paylaşıldı.

Sayın Dr. Numan Ekim ve Dr. Özlem Kumbasar moderatörlüğünde yapılan aylık toplantı kapsamında, “Yeni rehberde neler değişti?” Dr. Füsun Öner Eyüboğlu, “Antibiyotik dışı yaklaşımlar” Dr. Berrin Er tarafından aktarıldı.

Katılımcıların ilgi gösterdiği ve soru-katkılarla zenginleşen bu konuşmalar Türk Toraks Derneği Erişkinlerde Hastanede Gelişen Pnömoni Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu’ndaki yenilikler, hastanede gelişen pnömoni ve ventilatör ilişkili pnömonin önlenmesi, pnömoni gelişen hastada komplikasyonların yönetimi ve yoğun bakım izlem süreciyle ilgili konularda ayrıntılı bilgi sağlayacak nitelikteydi.

Ayrıca Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Neyyire Yasemin Yalım tarafından yapılan “Tıp, Mitoloji ve Tekhné Etiği” sunumu izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Sunumları gerçekleştiren ve toplantımıza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Türk Toraks Derneği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu