Ankara

Türk Toraks Derneği Ankara Şubesi Aralık Ayı Bilimsel Toplantısı "Pulmoner Hipertansiyonun Farklı Yüzleri" Başlığı ile Gerçekleştirildi

Değerli Üyelerimiz,

Türk Toraks Derneği Ankara Şubesi, 26.12.2019 tarihinde “Pulmoner Hipertansiyonun Farklı Yüzleri” başlıklı Aralık ayı toplantısı Cermodern’de yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Sayın Dr. Nurdan Köktürk ve Dr.Tamer Sayın moderatörlüğünde yapılan toplantı kapsamında, “PAH’da Güncel Sınıflama”; Dr. Zeynep Pınar Önen, “Olgularla Grup 1 PAH’da Tanı ve Tedavi”; Dr. Omaç Tüfekçioğlu tarafından aktarıldı.

Pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavisindeki güncel kılavuzlar ışığında yapılan katılımcıların ilgi gösterdiği ve soru-katkılarla zenginleşen bu konuşmalar özellikle pulmoner hipertansiyon sınıflaması konusunda en güncel, ayrıntılı bilgileri sağlayacak nitelikteydi.

Pulmoner hipertansiyon konusu ardından, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden Dr. Güleda Doğan tarafından yapılan “Akademide "Yağmacı Dergiler" Sorunu” başlıklı konuşma özellikle akademik kariyerinin başındaki üyelerimiz tarafından ilgiyle izlendi.

Sunumların ardından bu yıl da yaptığımız çekiliş ile üyelerimizle yeni yıl hediyelerini paylaştık, şube olarak yeni yıl pastamızı kestik.

Sunumları gerçekleştiren ve toplantımıza katılan bütün üyelerimize içten teşekkürlerimizi sunarız.

Türk Toraks Derneği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu