Ankara

Türk Toraks Derneği Ankara Şubesi Kasım Ayı Bilimsel Toplantısı "KOAH" Başlığı ile Gerçekleştirildi

Değerli Üyelerimiz,

Türk Toraks Derneği Ankara Şubesi, “KOAH” başlıklı bilimsel toplantısı 28 Kasım 2019 tarihinde yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Toplantıda, ileri evre KOAH tedavisinde endobronşial hacim küçültme ve KOAH’ta akciğer nakli konularındaki güncel literatür bilgileri, alanında uzman kişiler tarafından bu uygulamaların yapıldığı özel merkezlerin deneyimleri katılımcılarla paylaşıldı.

Dr. Lütfi Çöplü, Dr. Gaye Ulubay moderatörlüğünde yapılan aylık toplantı kapsamında, Zor KOAH olgusu, Dr. Serhat Erol; Endobronşial hacim küçültme, Dr. Cantürk Taşçı; KOAH’da Akciğer Nakli, Dr. Erdal Yekeler tarafından aktarıldı.

Katılımcıların ilgi gösterdiği ve soru-katkılarla zenginleşen bu konuşmalar ileri evre KOAH tedavisinde özel yaklaşımlar konusunda ayrıntılı bilgi sağlayacak nitelikteydi.

Sunumları gerçekleştiren ve toplantımıza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız. 

Türk Toraks Derneği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu