Ankara

Türk Toraks Derneği Ankara Şubesi Ekim Ayı Bilimsel Toplantısı: "Akciğer Sağlığını Tehdit Eden Yeni Tuzaklar" Gerçekleştirildi

Değerli Üyelerimiz,

Türk Toraks Derneği Ankara Şubesi, “Akciğer Sağlığını Tehdit Eden Yeni Tuzaklar” başlıklı Ekim ayı toplantısı 31.10.2019 tarihinde yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Dr. Çağla Uyanusta ve Dr.İbrahim Akkurt moderatörlüğünde gerçekleştirilen aylık toplantı kapsamında, “Elektronik sigara” Dr. Elif Dağlı, “Meslek hastalıkları ve hava kirliliği” Dr. Metin Akgün tarafından aktarıldı. 

Katılımcıların ilgi gösterdiği ve soru-katkılarla zenginleşen bu konuşmalar tütün bağımlılığının yeni şekli olan elektronik sigara bağımlılığı ve sağlık üzerine etkileri, hava kirliliğinin meslek hastalıkları açısından incelenmesi konusunda ayrıntılı bilgi sağlayacak nitelikteydi.

Bilimsel konuşmalar ardından Dr Metin Akgün tarafından gerçekleştirilen “Bruegel: İkarus'un Düşüşü” sunumu da katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Sunumları gerçekleştiren ve toplantımıza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız. 

Türk Toraks Derneği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu