Ankara

Türk Toraks Derneği Ankara Şubesi ve Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Derneği Ortak Etkinliği Mayıs Ayı Bilimsel Toplantısı Gerçekleştirildi

Değerli üyelerimiz, 

Türk Toraks Derneği Ankara Şubesi ve Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Derneği ortak etkinliği olarak planlanan Dünya Astım Günü bilimsel toplantısı 2 Mayıs 2019 tarihinde Göksu Restoran’da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Toplantıda, yapılan konuşmalar astım izleminde sosyoekonomik faktörlerin rolü, astımlı hasta ile iletişim gibi konuların katılımcılarla paylaşılmasını sağladı. 

Dr Zeynep Mısırlıgil ve Dr A. Füsun Kalpaklıoğlu başkanlığında yapılan aylık toplantı kapsamında, "Astım gelişimi ve kontrolüne sosyoekonomik faktörlerin etkisi" Dr. Ersoy Civelek, "Astımlı hastamdan neler öğrendim" Dr. Ömür Aydın, "Kendimiz ve hastalarımız için etkin iletişim" Dr. Gülfem E Çelik,tarafından aktarıldı.  

Sunumları gerçekleştiren ve toplantımıza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız. 

Türk Toraks Derneği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu