Ankara

Türk Toraks Derneği Ankara Şubesi ve Klinik Sorunlar Çalışma Grubu Ortak Kursu:"İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Yenilikler" Gerçekleştirildi

Değerli üyelerimiz, 

 

Türk Toraks Derneği Ankara Şubesi ile Klinik Sorunlar Çalışma Grubunun ortak etkinliği olarak

“İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Yenilikler” kursu, 30 Mart 2019 tarihinde yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Dr. Oğuz Uzun ve Dr. Hikmet Fırat’ın kurs başkanlığı, Dr. Oya Kayacan ve Dr. Haluk Türktaş’ın oturum başkanlığında yürütülen kurs kapsamında, “İnterstisyel akciğer hastalıkları (İAH) sınıflama, epidemiyoloji ve İAH’larına klinik yaklaşım nasıl olmalıdır?” Dr. Benan Müsellim, “İdiyopatik interstisyel akciğer hastalıklarında radyolojik ayırıcı tanıda ipuçları” Dr. Figen Demirkazık, “İdiyopatik pulmoner fibrozis gerçekten tedavi edilebilir mi? Kime hangi tedavi?” Dr. Haluk Türktaş, “Hipersensitivite pnömonisinde yeni ne var?” Dr. Oğuz Uzun, “Romatolojik akciğer hastalıklarına yaklaşım nasıl olmalıdır?” Dr. Zeynep Pınar Önen, “Zor sarkoidoz tedavi yaklaşımı nasıl olmalıdır?” Dr. Özlem Özdemir Kumbasar, tarafından aktarıldı. Ayrıca tüm konuşmacılar ve patolog Dr. Funda Demirağ katılımıyla gerçekleştirilen son oturumda multidisipliner vaka tartışması gerçekleştirildi.

Kursta alınında deneyimli konuşmacılar tarafından yapılan katılımcıların ilgi gösterdiği ve soru-katkılarla zenginleşen konuşmalar, interstisyel akciğer hastalıklarının epidemiyolojisi, sınıflaması, interstisyel akciğer hastalıkları radyolojisi, hipersensitivite pnömonisi konusunda yapılan yeni çalışmalar ve sınıflamalar, idiyopatik pulmoner fibrozis, romatolojik akciğer hastalıkları ve zor sarkoidozda kullanılan tedavi seçenekleri hakkında ayrıntılı, güncel bilgiler sağlayacak nitelikteydi. 

 

Sunumları gerçekleştiren ve kursumuza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız. 

 

Türk Toraks Derneği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu