Ankara

Türk Toraks Derneği Ankara Şubesi Mart Ayı Bilimsel Toplantısı: “Akciğer Hastalıklarında Girişimsel Yöntemler" Başlığı ile Gerçekleştirildi

Değerli üyelerimiz,

Türk Toraks Derneği Ankara Şubesi, “Akciğer Hastalıklarında Girişimsel Yöntemler” başlıklı toplantı 28 Mart 2019 tarihinde yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Toplantıda, toraks patolojilerine yönelik girişimsel işlemler kapsamında yapılan konuşmalar güncel uygulamaların katılımcılarla paylaşılmasını sağladı.

Dr. Demet Karnak ve Dr. Toros Selçuk başkanlığında gerçekleştirilen aylık toplantı kapsamında, “Akciğer hastalıklarında girişimsel yöntemler: EBUS” Dr. Serap Duru, “KOAH’ da bronkoskopik hacim küçültücü yöntemler” Dr. Pınar Ergün, “Akciğer hastalıklarında radyolojik girişimsel yöntemler” Dr. Devrim Akıncı tarafından aktarıldı.

Katılımcıların ilgi gösterdiği ve soru-katkılarla zenginleşen bu konuşmalar; EBUS endikasyonları, tekniği ve konvansiyonel yöntemlere üstünlüğü, hacim küçültücü yöntem çeşitleri ve GOLD 2019 kılavuzunda bu uygulamaların yeri, son yıllarda radyoloji alanının girişimsel işlemler konusunda yaptığı başarılı uygulamaların göğüs hastalıkları alanına yansıyan yönleriyle ilgili kapsamlı bilgiler sağlayacak nitelikteydi. 

Sunumları gerçekleştiren ve toplantımıza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Türk Toraks Derneği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu