Ankara

Türk Toraks Derneği Ankara Şubesi Şubat Ayı Bilimsel Toplantısı: “Akciğer Kanserinde Neden Sonuç Ilişkisi Ve Yeni Tedaviler - Yaşam Sonu Planlanması" Gerçekleştirildi

Değerli üyelerimiz, 

Türk Toraks Derneği Ankara Şubesi, 28 Şubat 2019 tarihinde “Akciğer Kanserinde Neden Sonuç Ilişkisi Ve Yeni Tedaviler - Yaşam Sonu Planlanması” başlıklı bilimsel toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, akciğer kanseri konusu; kanser gelişimindeki en önemli risk faktörü olan tütün kullanımından, günümüzde uygulanan hedefe yönelik tedavilere ve son dönem yoğun bakımda izlenen hastaya yaklaşıma kadar geniş bir perspektifle ele alındı.

Dr. İsmail Savaş ve Dr. Ayşegül Karalezli başkanlığında gerçekleştirilen toplantı kapsamında, "Tütün ve KanserDr. Çağla Uyanusta Küçük,  "Akciğer Kanserinde Hedefe Yönelik Tedaviler" Dr. Nuri Karadurmuş"Yoğun Bakım Ünitesinde Yaşam Sonu Planlaması" Dr. Yasemin Yalım tarafından aktarıldı.  

Oturumları yöneten, sunumları gerçekleştiren ve toplantımıza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız. 

Türk Toraks Derneği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu