Ankara

Türk Toraks Derneği Ankara Şubesi, Türk Toraks Derneği Hemşirelik Komitesi ve Türk Toraks Derneği Okulu Ortak Kursu: "Göğüs Hastalıkları Hemşireliği Kursu" Gerçekleştirildi

Değerli üyelerimiz, 

Türk Toraks Derneği Ankara Şubesi, Türk Toraks Derneği Hemşirelik Komitesi ve Türk Toraks Derneği Okulu’nun ortak etkinliği olarak “Göğüs Hastalıkları Hemşirelik” kursu, 12-13 Ocak 2019 tarihlerinde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Kursta, göğüs hastalıklarında kanıta dayalı hemşirelik uygulamaları, kalite indikatörleri gibi konuların yanı sıra; akciğer kanseri, KOAH, astım, tüberküloz, yoğun bakım hemşireliği, noninvaziv mekanik ventilasyon, pulmoner rehabilitasyon, nutrisyon, iş sağlığı ve güvenliği, aşılama, ve hemşirelik alanında araştırma planlama gibi konular temel alınarak yapılan konuşmalar ve pratik uygulamalar katılımcılarla paylaşıldı.

Katılımcıların ilgi gösterdiği ve soru-katkılarla zenginleşen bu konuşmalar göğüs hastalıkları alanında hemşirelik uygulamaları konusunda kapsamlı bilgi sağlayacak nitelikteydi.

Sunumları gerçekleştiren ve kursumuza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Türk Toraks Derneği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu